Spolek MATYÁŠ

Pojďme společně zlepšit život našich dětí

Poslání

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 01. 11. 2018   |  PUBLIKOVAL: Pavlína Vošahlíková   |  KATEGORIE: Poslání

Poslání nadačního spolku Matyáš je jednak podpora rodin s dětmi se vzácným, primárně pak metabolickým onemocněním, dále podpora pracoviště metabolické jednotky kliniky dětského a dorostového lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kam se jezdí malí pacienti léčit a v neposlední řadě i propagace těchto onemocnění a jakási osvěta - o těchto onemocněních se na rozdíl od jiných závažných onemocněních většinou moc nemluví, nejsou totiž veřejnosti zejména pro svou složitost známá. Nic to ale neubírá na tom, jak těžce zasáhnou do života dítěte a postižených rodin.