Spolek MATYÁŠ

Pojďme společně zlepšit život našich dětí

Poděkování

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 01. 11. 2018   |  PUBLIKOVAL: Pavlína Vošahlíková   |  KATEGORIE: Poděkování

Tímto bychom velmi rádi poděkovali všem našim sponzorům za finanční podporu, kterou našemu nadačnímu spolku věnovali. 
Velice si vážíme podpory a loajality Vás všech a velmi nás těší Váš zájem spolek Matyáš podporovat.
Věřte, že s finančními prostředky naložíme, jak nejlépe dovedeme, a to k zajištění potřebných věcí pro rodiny s dětmi se vzácným onemocněním a dále podporou pracoviště metabolické jednotky kliniky dětského a dorostového lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkujeme a budeme vděční za jakoukoliv další spolupráci.